Disclaimer

Disclaimer van AppartementEindhoven

AppartementEindhoven is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementEindhoven, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementEindhoven zijn verbonden. AppartementEindhoven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementEindhoven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementEindhoven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementEindhoven worden aangeboden. AppartementEindhoven garandeert niet dat de op AppartementEindhoven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementEindhoven garandeert ook niet dat de op AppartementEindhoven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementEindhoven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementEindhoven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementEindhoven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementEindhoven. U vrijwaart AppartementEindhoven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementEindhoven.